Intervencions Artístiques en l’entorn rural – Jo Milne

3 d’octubre de 2021

Un element específic de la meva pràctica artística és la investigació de les estructures subjacents de codis, llenguatge, comunicació o matèria. En projectes passats he considerat la ressonància visual de diferents formes de seqüenciació, com les partitures de Pianola i les estructures fractals en representacions artístiques i, més recentment, les especulacions teòriques dins de la física contemporània. Aquestes representacions van juxtaposar el digital amb la cosa material, fusionant la precisió dels codis binaris amb les propietats físiques de la pintura.

En el marc de la residència NATURES’21, el projecte Out of sight pretén fer visible els rastres que deixen els pagesos de la zona en treballar la terra. El projecte planteja com el procés creatiu pot establir vincles amb els processos de llaurar i sembrar, creant un dibuix col·laboratiu entre les possibilitats del camp, del pagès i el traç de l’artista. En les dues peces es dona un nou ús a materials quotidians en el món rural per sembrar noves visions del territori i el treball del camp.


Jo Milne (Hostafrancs / Edimburg) – Artista i investigadora, llicenciada amb un Màster en Belles Arts a Edinburgh College of Art i a la Universitat d’Edimburg i un Màster en gravat al London Institute. Va obtenir un doctorat en Belles Arts el 2016 per la Universitat de Barcelona per la seva tesi «Estructures invisibles», on considerava l’ús de metodologies utilitzades per científics, artistes i visionaris per visualitzar l’invisible. Els resultats es van presentar a l’Espai Volart de la Fundació Vila Casas a Barcelona en l’exposició «No faig prediccions sinó excuses».

Ha realitzat residències a l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB Barcelona), a l’Irish Museum of Modern Art (Dublín), al Museu de Sabadell (Sabadell) i al PATH (Londres) entre altres i actualment és professora a EINA, Centre Universitari de Disseny i Art, adscrit a la Universitat Autonoma i a la Universitat de Barcelona. Premiada amb diversos premis la seva obra ha sigut exposada tant en l’àmbit nacional com internacionalment, la seva obra forma part de col·leccions públiques i privades en Europa i les Amèriques.