1a edició 2019

Amb la participació de:
Anna Rubio, Carlota de Carvajal, Jaume Amigó, Lluís Sabadell, Nil Nebot i Pol Batlle , Las dueñas del balón, Marta Galvez, Pep Aymerich i Xavier Masero.

[Edicions anteriors]