3a edició 2021

Amb la participació de:
Anna Fontanet, Carola Ortiz, Col·lectiu Lamajara Danza, Joan Català, Estitxu Arroyo, Fina Miralles, Gráine O’carroll/ Sophie Kasser, Jaume Amigó, Jo Milne, , Nil Nebot, Mar Serinyà Gou, Maria Garganté, Maya Bodiley, Mireia Torrent, Montse Álvarez, Lorenzo Avolio, Shinichi Iova-Koga.

[Edicions anteriors]