2a edició 2020

Amb la participació de:
Emma Riba, David Font, Marta Moran, Xavi Pérez, Pere Vilarrubla,
Jaume Amigó, Marcos Nacar, Matilde Bassetti, Oriol Teixidor, Quim Vilagran, Victor Mata, Sara Pons.

[Edicions anteriors]